Vážení naši seniori,

Dnes Vás chcem pozdraviť pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Určite ste rôzne hodnotenia vo svojom živote urobili mnohokrát.  Na tvári sa strieda úsmev so slzami.Veď boli radosti a boli aj smútky. Skláňam sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho vašich rodín, našej obce a celej našej spoločnosti.

Je mi úprimne ľúto, že sa nemôžem s Vami stretnúť osobne, ako po minulé roky.  Ale pevne verím, že spoločne prekonáme toto krízové obdobie a budeme sa môcť znovu stretávať. Prajem vám, všetko len to najlepšie a prijmite pri tejto príležitosti malú pozornosť vo forme poukážky do lekárne, od našej obce.

Milan Baďanský, starosta obce
poslanci obecného zastupiteľstva

Ucta_k_starsim_2020