Obec Miloslavov dlhé roky spolupracuje s občianskym združením OMAPO o.z., ktoré zabezpečuje tzv. sociálny taxík pre našich občanov.
V prílohe nájdete nový cenník služieb a kontakt na prepravnú službu.
Dávame do pozornosti túto možnosť zabezpečenia dopravy pre tých, ktorí to potrebujú.

Milan Baďanský, starosta obce

Cenník prepravnej služby OMAPOo.z. obec Miloslavov