Bratislavská vodárenská spoločnosť,  a. s. oznamuje, že začína pracovať na  oprave poruchy na vodovodnom potrubí v k. ú.  Miloslavov – Centrálna ulica 221.

V súvislosti s uvedenou opravou poruchy môže dôjsť k odstávke v zásobovaní pitnou vodou.

Ďakujeme za pochopenie.