Spoločnosť Danubius Fruct si dovoľuje oznámiť susedom na Sládkovičovej ulici, že dnes, t.j. 08.03.2023, bude prebiehať orez vetrolamov v ovocných sadoch, ktoré lemujú túto ulicu. Prosíme o zvýšenú pozornosť pri presune. Vopred ďakujeme za porozumenie