Obec Miloslavov v týchto dňoch osadila nové stojany na bicykle pred Partner poštou v časti Miloslavov, v Rekreačno-športovom centre a na cintoríne v časti Miloslavov.
Ďalšie stojany na bicykle budú osadené aj na železničnej stanici.