Z dôvodu uzávierky cesty I/63 v mieste križovatky Rovinka v čase od 13.11.2020 (piatok od 22:00) do 18.11.2020 (streda do 4:00), budú spoje medzi Podunajskými  Biskupicami a Rovinkou vedené po obchádzkovej trase.

DO_PV_IMS_002_oznam_D4R7_Rovinka_C2