V súvislosti s prechodom na nový informačný systém miest a obcí (DCOM), a s tým spojenou migráciou všetkých údajov, bude v týždni od 12. do 16. júna výrazne obmedzená prevádzka Klientskeho centra Obecného úradu Miloslavov.

Počas úradných hodín bude možné využívať len služby podateľne, avšak bez možnosti platieb. Ostatné referáty Klientskeho centra odporúčame kontaktovať len telefonicky v prípade potreby konzultácií.

Stavebný úrad bude v danom týždni fungovať v štandardnom režime s minimálnym obmedzením v poskytovaných službách.

Ďakujeme za pochopenie.