Západoslovenské elektrárne a Západoslovenská distribučná oznamujú občanom, že v dňoch 6. až 9. apríla budú vykonávať odpis elektromerov v domácnostiach. Týmto žiadajú občanov, aby umožnili pracovníkom na základe pracovného preukazu, prístup k elektromerom.