Z dôvodu čerpania letných dovoleniek bude Klientske centrum Obecného úradu Miloslavov v termíne od 3. júla do 14. júla 2023 fungovať v nasledovnom režime:

  • Podateľňa: každý pracovný deň v čase od 8:00 do 9:00 hod.;
  • Pokladňa, overovanie dokumentov a odpady:  pondelky, stredy a štvrtky v čase od 8:00 do 12:00 hod.;
  • Evidencia obyvateľstva: ZATVORENÉ;
  • Dane, cintoríny, sociálne veci: OTVORENÉ v štandardnom režime stránkových hodín (kancelária na poschodí);
  • Životné prostredie, doprava, drobné stavby: OTVORENÉ v štandardnom režime stránkových hodín okrem štvrtka 13.7.2023;
  • Stavebný úrad: OTVORENÉ v štandardnom režime stránkových hodín (okrem – Ing. Danica Meršaková – dovolenka od 3.7. do 7.7.2023)

Ďakujeme za pochopenie.