Oznamujeme občanom, že pracovníci Štatistického úradu budú vybrané domácnosti navštevovať za účelom vykonania štatistického zisťovania. Preukážu sa osobitným poverením.
Statisticke_zistovanie_VZPS