Oznam voľné pracovné miesto – rozvoz obedov

Oznam voľné pracovné miesto referent odpadového hospodárstva a životného prostredia

Oznam voľné pracovné miesto referent správy majetku a územného plánovania