Výberové konanie na obsadenie miesta odborného referenta spoločného stavebného úradu