Bratislavský samosprávny kraj informuje, že dňa 15. 5. 2023 začali práce na oprave cesty III/1053 Most pri Bratislave, m.č. Studené – Tomášov v celkovej dĺžke cca 2,97 km.
Práce budú realizované v dvoch etapách :

I. etapa  – od 15.5.2023 do 16.6.2023 – intravilán Studeného a intravilán Tomášova – čiastočná uzávierka dopravy s regulovaním dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou v polovičnom profile;

II. etapa – od 19.6.2023 do 8.7.2023 – extravilán medzi Studeným a Tomášovom – celková uzávierka dopravy s vyznačením obchádzkových trás v okolí.

Oprava ciest pozostáva z použitia technológie recyklácie za studena na mieste. Pôvodná časť konštrukcie vozovky sa rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov (kamenivo, asfaltová emulzia, cement), ktoré vytvoria tzv. dosku zo suchého betónu. Zvolená technológia umožňuje práve sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. Zvolená technológia ale potrebuje po zapracovaní materiálov technologickú prestávku min. 7 dní pre vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky.

Studené – Tomášov I. etapa
Studené – Tomášov II. etapa