Pošta Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov v utorok 31.10.2023 zatvorená.

Ďakujeme za porozumenie.

Slovenská pošta, a.s.