V dňoch 12. – 13.10.2022 bude klientske centrum obecného úradu otvorené v obmedzenom režime z dôvodu školenia zamestnancov. Podateľňa a odpady budú fungovať od 8:00 do 12:00 hod.  Referáty evidencie obyvateľstva a daní budú zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.