Z kapacitných dôvodov od 1.2.2020 prijímame len nových pacientov s trvalým pobytom v obci Miloslavov.