Oznamujeme občanom v časti Miloslavov, že dňa 27.07.2020 v čase od 8:30 do 18:00 hodiny bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie.
V prílohe nájdete čísla domov alebo parciel, ktorých sa bude týkať odstávka elektrickej energie.

Prílohy nájdete na webovej stránke obce a na vývesných tabuliach
Prerusenie_el_energie_27072020