V mene Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja si vás dovoľujeme informovať, že stavebné práce na oprave cesty III/1054 – Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m.č. Studené pomocou technológie recyklácie za studena na mieste sa začali.

Na stavenisku v dĺžke 2,3 km je celková uzávierka dopravy s vyznačením obchádzkovej trasy cez Miloslavov a Štvrtok na Ostrove.

Stavebné práce budú pozostávať z odfrézovania poškodených stmelených asfaltobetónových vrstiev vozovky, zrecyklovania podkladových nestmelených vrstiev, realizácie nových asfaltobetónových vrstiev, zrezávania nespevnených krajníc, čistenia odvodňovacích priekop, realizácie nových nespevnených krajníc a realizácie nového vodorovného dopravného značenia.

Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec apríla 2023.

Ďakujeme za pochopenie.