Firma Marius Pedersen, ktorá zbiera v našej obci odpad oznamuje občanom, že plasty v čiernych vreciach neberú. Plasty majú byť uložené v žltom prípadne priesvitnom vreci. Musí byť jasne identifikované čo vrece obsahuje.

Ďakujú za pochopenie.