Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,  oznamuje občanom, že došlo k poruche na vodovodnej sieti v obci Miloslavov. Z uvedeného dôvodu dôjde k odstávke pitnej vody až do ukončenia opráv.