Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 26. 1. 2024 začínajú realizovať opravu havarijného stavu na elektrickej prípojke do čerpacej stanice na Štvrtockej ulici. Občanov žiadame o zvýšenú mieru opatrnosti pre prejazde uvedeným úsekom.