Spoločnosť Agro Malinovo, a.s., oznamuje že dňa 05.03.2024 t.j. utorok bude pokračovať s manipuláciou (nakladanie) a aplikáciou hydinového trusu uskladneného na poľnom hnojisku v k.ú. Miloslavov. Aplikovať hydinový trus sa bude na parcely 6/A a 6/B podľa mapovej prílohy. Predpokladaná doba trvania pracovnej operácie je do 09.03.2024 t.j. sobota v závislosti od poveternostných a organizačných podmienok.

2024_03_05_Oznamenie_OU_Miloslavov_manipulácia s trusom