Dňa 09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal verejnú vyhlášku č.: OLP/2405/8443 Rozhodnutie ktorým nariaďuje nasledovné opatrenia:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, poločenskej či inej povahy. Z uvedeného dôvodu správca pohrebísk Rovinka vydáva nasledovné nariadenie:

Pohrebných obradov sa môžu výlučne zúčastňovať blízki príbuzní. Obmedzenie platí od 16.03. do odvolania. Rešpektovaním uvedeného rozhodnutia prispejete aj Vy k obmedzeniu šírenia nákazy prenosného ochorenia COVID-19.
Správca cintorína
Ladislav Stríž

Oznamenie_spravcu_cintorina_16032020