Odstávka elektronického rezervačného systému – informáca pre občanov

Z dôvodu naplánovanej technickej odstávky elektronického rezervačného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky umožňujúceho dohodnúť si termín návštevy na oddeleniach dokladov, katastri, dopravných inšpektorátoch či pracoviskách cudzineckej polície informujeme, že v stredu 9.8.2023 a vo štvrtok 10.8.2023 je potrebné rátať s jeho nedostupnosťou a to od stredy 10.00 h do štvrtka asi 08.00 h.. Všetky naplánované rezervácie zostávajú v platnosti. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.

Porucha BVS a ZSD – výpadok v dodávke vody

Dovoľujeme si vás informovať, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. eviduje výpadok elektrického prúdu na automatickej tlakovej stanici, kvôli čomu došlo k prerušeniu dodávky vody v oboch častiach obce Miloslavov.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. pracuje na odstránení poruchy.

Ďakujeme za pochopenie.

Opatrovateľky do domácnosti – voľné pracovné miesta v obci Miloslavov

Ružová záhrada, n.o. Senec hľadá súrne opatrovateľky do domácnosti seniora do obce Miloslavov – časť Alžbetin Dvor.

Pracovná doba max. 8 hodín/pracovný deň, ubytovanie nie je poskytované.

Viac informácií na telefónnom čísle: 0907799234, e-mail: ruzova.zahradano@gmail.com

 

 

Návštevníci pozor! Chráňte si svoj majetok!

Počas horúcich letných dní množstvo ľudí vyhľadáva osvieženie na kúpalisku alebo pri jazere. Neopatrnosť a nepozornosť návštevníkov však využívajú páchatelia trestnej činnosti na odcudzenie osobných vecí, ako sú peniaze, doklady, mobily, a iné cennosti. Polícia preto občanom odporúča dodržiavať nasledovné rady, ktoré pomôžu znížiť riziko krádeží:

 • neberte si so sebou zbytočné cennosti,
 • využite možnosti úschovy do bezpečnostných skriniek a trezorov, prípadne investujte do kúpy špeciálnych vreciek, ktoré neprepustia vodu a môžete sa s nimi kúpať,
 • vezmite si so sebou len potrebnú výšku finančnej hotovosti alebo platobnú kartu, ktorú viete v prípade krádeže zablokovať,
 • nenechávajte svoje veci bez dozoru voľne položené na dekách, v stanoch a karavanoch,
 • používajte pri odložení bicykla zámok a využite možnosť bezpečného odloženia bicyklov do cykloboxov.

Polícia zároveň odporúča pri motorových vozidlách riadiť sa heslom „Auto nie je výklad“. Ani pri krátkodobom opustení motorového vozidla nenechávajte v ňom odložený mobil, kabelku, ruksak, doklady a iné cenné veci. Vždy pred opustením vozidla si riadne skontrolujte jeho uzamknutie a nenechávajte pootvorené okná na vozidle. Na parkovanie by ste mali uprednostniť strážené a osvetlené parkoviská.

            V prípade, ak po návrate k vozidlu zistíte, že niekto do neho násilím vnikol, je dôležité do vozidla nenastupovať, ničoho sa nedotýkať a odcudzené veci zistiť len pohľadom, nakoľko môže dôjsť k zničeniu stôp a okamžite kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci

Obec Miloslavov príjme učiteľa/učiteľku do Materskej školy v Miloslavove s termínom nástupu 21.8.2023

Obec Miloslavov príjme učiteľa/učiteľku  do Materskej školy v Miloslavove s termínom nástupu 21.8.2023

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

alebo e-mailom :

e-mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk
e-mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesijný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

Oznam o prevádzke Klientskeho centra od 3.7. do 14.7.2023

Z dôvodu čerpania letných dovoleniek bude Klientske centrum Obecného úradu Miloslavov v termíne od 3. júla do 14. júla 2023 fungovať v nasledovnom režime:

 • Podateľňa: každý pracovný deň v čase od 8:00 do 9:00 hod.;
 • Pokladňa, overovanie dokumentov a odpady:  pondelky, stredy a štvrtky v čase od 8:00 do 12:00 hod.;
 • Evidencia obyvateľstva: ZATVORENÉ;
 • Dane, cintoríny, sociálne veci: OTVORENÉ v štandardnom režime stránkových hodín (kancelária na poschodí);
 • Životné prostredie, doprava, drobné stavby: OTVORENÉ v štandardnom režime stránkových hodín okrem štvrtka 13.7.2023;
 • Stavebný úrad: OTVORENÉ v štandardnom režime stránkových hodín (okrem – Ing. Danica Meršaková – dovolenka od 3.7. do 7.7.2023)

Ďakujeme za pochopenie.

Obec Miloslavov prijme priehradkového zamestnanca Pošty Partner Miloslavov na plný úväzok s nástupom ihneď

Žiadosť so životopisom prosíme podať na adrese:

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1

900 42 Miloslavov

alebo e-mailom: denisa.matusekova@miloslavov.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:

Prijímanie, resp. vydávanie všetkých druhov zásielok, poskytovanie informácií v zmysle Poštových podmienok, ponuky a predaj produktov Pošty a jej zmluvných partnerov, a pod.

Pracovná doba: pondelok – piatok, jednozmenný režim

Požiadavky na zamestnanca:

 • stredoškolské vzdelanie
 • komunikačné zručnosti
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť
 • zodpovednosť

POŽIAR V ROVINKE – odporúčania obyvateľom

Vážení obyvatelia obce Miloslavov,

v súvislosti s prebiehajúcim požiarom v Rovinke s vami zdieľame stanovisko Obecného úradu Rovinka:

„Pri požiari v areáli Ospri boli namerané zvýšené hodnoty škodlivých látok v ovzduší, ktoré sú spôsobené splodinami horenia, PRETO JE NEVYHNUTNÉ , ABY OBČANIA OBMEDZILI POHYB VO VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH. Rovnaké opatrenie bolo odporučené aj pre obce v spádovej oblasti v okruhu približne 30km juhojuhozápad. Zároveň v obci Rovinka bola uzatvorená celá zásahová oblasť a žiadame občanov aby sa v nej nepohybovali.“

Hoci naša obec nie je bezprostredne ohrozená, rovnako odporúčame našim občanom nepredlžovať svoj pohyb vonku, kde by ste mohli byť vystavení rizikám zo spalín. Pri vizuálnom alebo pachovom spozorovaní dymu uzavrite okná a nevetrajte.

V prípade zhoršenia situácie s priamym vplyvom na našu obec vás budeme informovať.

Ďakujeme vám za rešpektovanie vyššie uvedených odporúčaní.

OZNAM O OBMEDZENEJ PREVÁDZKE KLIENTSKEHO CENTRA

V súvislosti s prechodom na nový informačný systém miest a obcí (DCOM), a s tým spojenou migráciou všetkých údajov, bude v týždni od 12. do 16. júna výrazne obmedzená prevádzka Klientskeho centra Obecného úradu Miloslavov.

Počas úradných hodín bude možné využívať len služby podateľne, avšak bez možnosti platieb. Ostatné referáty Klientskeho centra odporúčame kontaktovať len telefonicky v prípade potreby konzultácií.

Stavebný úrad bude v danom týždni fungovať v štandardnom režime s minimálnym obmedzením v poskytovaných službách.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Nález mobilného telefónu zn. Motorola

Oznamujeme, že bol nájdený mobilný telefón zn. Motorola na križovatke ulíc Slnečnicová / Centrálna. Majiteľ si telefón môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

 

Našim deťom

Milé deti, k vášmu dnešnému sviatku – Medzinárodnému dňu detí – vám prajeme úprimnú radosť zo života, veľa úspechov v škole, množstvo dobrých kamarátov a veľa pozornosti a pochopenia zo strany vašich rodičov.

Buďte zdravé, šťastné a buďte inšpiráciou pre nás starších. Pri vás radi zabúdame na každodenné strasti a učíme sa brať život s väčšou ľahkosťou.

ĎAKUJEME VÁM.

OZNÁMENIE SLOV. POŠTY – dočasné zatvorenie Pošty Partner

POŠTA PARTNER_ZATVORENIE_05.-30.6.2023

Vážení zákazníci,

Pošta Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov v dňoch 05.06. – 30.06.2023 zatvorená.

Vzhľadom na aktuálne nepriaznivý prevádzkový stav Pošty Dunajská Lužná bola pre výdaj oznámených zásielok v období dočasného zatvorenia Pošty Partner vybraná dodávacia Pošta Štvrtok na Ostrove.

Oznámené zásielky si môžete vyzdvihnúť na pošte Štvrtok na Ostrove.

Ďakujeme za porozumenie.

V Bratislave dňa 30.05.2023

Slovenská pošta a.s.

Pokračovanie stavebných prác na Lesnej ulici

Oznamujeme občanom, že obec pokračuje s rekonštrukciou vozovky a výstavbou chodníkov na Lesnej ulici. Zároveň vás informujeme, že v súvislosti s realizáciou II. etapy rekonštrukcie Lesnej ulice vykonáva Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s.,  uloženie  nadzemného elektrického vedenia do zeme na Športovej ulici. V súvislosti s uvedenými prácami príde k rôznym obmedzeniam dopravy na Športovej a Lesnej ulici.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu a opatrnosť pri prejazde dotknutými úsekmi. Ďakujeme za trpezlivosť.

Oznam o začatí prác na ceste III/1053 Studené – Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj informuje, že dňa 15. 5. 2023 začali práce na oprave cesty III/1053 Most pri Bratislave, m.č. Studené – Tomášov v celkovej dĺžke cca 2,97 km.
Práce budú realizované v dvoch etapách :

I. etapa  – od 15.5.2023 do 16.6.2023 – intravilán Studeného a intravilán Tomášova – čiastočná uzávierka dopravy s regulovaním dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou v polovičnom profile;

II. etapa – od 19.6.2023 do 8.7.2023 – extravilán medzi Studeným a Tomášovom – celková uzávierka dopravy s vyznačením obchádzkových trás v okolí.

Oprava ciest pozostáva z použitia technológie recyklácie za studena na mieste. Pôvodná časť konštrukcie vozovky sa rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov (kamenivo, asfaltová emulzia, cement), ktoré vytvoria tzv. dosku zo suchého betónu. Zvolená technológia umožňuje práve sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. Zvolená technológia ale potrebuje po zapracovaní materiálov technologickú prestávku min. 7 dní pre vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky.

Studené – Tomášov I. etapa
Studené – Tomášov II. etapa

Ku Dňu matiek

Milé mamky, staré mamky,

dovoľte nám, aby sme vám srdečne zablahoželali k vášmu nedeľňajšiemu sviatku – Dňu matiek, ktorý nám všetkým pripomína vašu dôležitosť a nezastupiteľnosť v našich životoch.

Od prvého dňa nášho života nás zahŕňate nekonečnou láskou, starostlivosťou a pozornosťou. Mama je slovo, ktoré sme sa všetci naučili vysloviť ako prvé. Aj to je dôkazom, že ste najdôležitejším prvkom každej rodiny.

Za všetko, čo pre nás robíte, vám patrí veľká úcta, obdiv a vďaka. Mysľou sa spájame aj s rodinami, v ktorých po mamičkách ostali už len spomienky.

Ďakujeme vám za všetko.

Oznámenie o odstávke vody na Slnečnej ulici dňa 10. 5. 2023

Oznamujeme občanom, že v stredu 10. 5. 2023 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod bude odstávka pitnej vody na Slnečnej ulici č. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, z dôvodu prepájania jednotlivých lokalít spoločnosťou LZ-STAV s.r.o v časti Miloslavov. 

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 4. mája 2023

Obecné zastupiteľstvo Obce Miloslavov (OZ) sa zišlo na svojom 4.  zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Stav finančných prostriedkov na účtoch obce je k 30.4.2023 vo výške 2.093 tis. EUR, z toho je 1.539 tis. EUR  viazaných (najmä rezervný fond 241 tis. EUR, poplatok za rozvoj 1 031 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR). Za mesiace január až apríl obec obdržala zo ŠR podielové dane vo výške 1 035 tis. EUR, čo predstavuje 56,19 % z rozpočtovaného príjmu na rok 2023 vo výške 1 842 tis. EUR.  Celkový dlh obce bol k 31.03.2023 vo výške 249 tis. EUR, čo je 4,98 % k bežným príjmom obce. Príjmy obce k 31.3.2023 sú vo výške 2 197 tis. EUR a výdavky sú čerpané v sume 758 tis. EUR. Stav poplatku za rozvoj k 31.3.2023 je vo výške 1.031 tis. EUR, čerpanie vo výške 4 tis. EUR (prípojky EE a zamerania k projektom).

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce, najvýznamnejšia investícia – materská škola na Orgovánovej ul. je v procese  opakovaného verejného obstarávania. V súčasnosti prebieha ďalšia etapa rekonštrukcie Lesnej ulice – realizuje sa ďalšia časť chodníka, druhá časť pokládky káblov do zeme od Športovej ulice a od 10.5.2023 sa začne s rekonštrukciou samotnej komunikácie a osadením nového verejného osvetlenia. Obec získala grant na detské ihrisko v ZOR a takisto sa pripravuje renovácia ihriska v RŠC. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/. Zastupiteľstvo sa takisto venovalo výsledkom dopravného prieskumu realizovaného v obci dňa 09.03.2023.

Pre ďalšie pokračovanie prác na projektoch obce OZ schválilo objednávku na II. etapu realizácie chodníka Lesná ul. (DOKARO, v.d.), obstaranie projektovej dokumentácie pre obnovu budovy obecného úradu (Green Grow, s.r.o.), pre cyklotrasu – prepojenie z Dunajskej Lužnej – do Hviezdoslavova (SCALE STUDIO a.s.).

OZ schválilo prevzatie komunikácií, verejného osvetlenia a pozemku v lokalite RZ1-2 od spoločnosti RTP 01 s.r.o. a SPECTRA INVEST s.r.o. a v lokalite Vínna alej II od spoločnosti VIKINELA s.r.o.

Takisto boli schválené žiadosti na vecné bremená na pozemkoch obce na uloženie inžinierskych sietí pre týchto žiadateľov: A. Klimová, J. Jandačka, N. Jandačka, A. Mikulicová, FELD s.r.o.nájom pozemku obce na Slnečnej ul. pre: Ľ. Hrušovský, Miloslavov.

dotáciách  na rok 2023 rozhodlo OZ nasledovne: 15 tis. EUR pre ŠKO Miloslavov, 2 200 EUR pre DHZ Miloslavov, 1 000 EUR pre Klimo dance a 500 EUR pre ECAV.

Po prehodnotení plnenia podmienok nájmov v nájomných bytoch obce OZ schválilo predĺženie nájmu o ďalšie tri roky pre p. Romana Schulcza.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia OZ.

Obojsmerná premávka na Lesnej ulici a obmedzenia na Športovej ulici

Oznamujeme občanom, že od 5. 5. 2023 budú zrušené dopravné obmedzenia na Lesnej ulici a príde k  obnoveniu obojsmernej premávky. Zároveň vás informujeme, že v súvislosti s realizáciou II. etapy rekonštrukcie Lesnej ulice vykonáva Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s.,  uloženie  nadzemného elektrického vedenia do zeme na Športovej ulici. V súvislosti s uvedenými prácami príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na Športovej ulici. V dňoch 9. – 12. 5. 2023 je z týchto dôvodov tiež plánovaná uzávera Športovej ulice od Krátkej po Centrálnu ulicu. Obchádzka bude možná cez Novú ulicu.

Venujte prosím zvýšenú opatrnosť pri prejazde dotknutými úsekmi. Ďakujeme za trpezlivosť.

Posledná rozlúčka – Miloš Bakoš

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že nás vo veku nedožitých 65 rokov navždy opustil bývalý dlhoročný zamestnanec Obecného úradu Miloš Bakoš.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 10.05.2023 o 14:00 hod. na cintoríne v m.č. Miloslavov.

Česť jeho pamiatke, úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.

PARTE_MILOŠ BAKOŠ

Oznam o zatvorení Pošty Partner Miloslavov

Dovoľujeme si vás informovať, že prevádzka Pošty Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov dňa 02.05.2023 (utorok) zatvorená.

Oznámené zásielky si budete môcť vyzdvihnúť v stredu 03.05.2023.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o zatvorení Klientskeho centra Obecného úradu

V pondelok 17.4.2023 bude Klientske centrum Obecného úradu Miloslavov zatvorené z dôvodu školenia zamestnancov v súvislosti s pripravovaným prechodom na nový informačný systém.

Zamestnancov Stavebného úradu je potrebné v daný deň kontaktovať telefonicky pred vstupom do budovy.

Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné údaje Stavebného úradu:

Referát Meno Telefón e-mail
Stavebný úrad ÚPI Ing. Oľga Radianska + 421 907 711 843 olga.radianska@miloslavov.sk
Stavebný úrad drobné stavby, životné prostredie, studne, zmeny stavebníka, vjazdy, malý zdroj znečistenia ovzdušia Ing. Lenka Pliešovská +421 907 787 122 lenka.pliesovska@miloslavov.sk
Stavebný úrad a životné prostredie Ing. Danica Meršaková +421 905 724 185 danica.mersakova@miloslavov.sk

Miloslavovský beh 2023

Obec Miloslavov Vás pozýva na amatérske športové podujatie Miloslavovský beh 2023, ktorý sa uskutoční 15.4.2023. Výťažok bude použitý na nákup AED defibrilátora. Prispieť k dobrej veci môžete aj samotnou registráciou a prechádzkou po trase.

– 6 km trať pre dospelých
– 1,5 km trať pre deti od 6 rokov
– trofeje a vecné ceny od sponzorov
– občerstvenie
– cukrová vata pre deti
– zabezpečená zdravotná a záchranná služba

Link na úplné propozície a registráciu: https://casomierapt.com/event/miloslavovsky-beh-2023/

Tešíme sa na Vás!

Oznam Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja k oprave cesty III/1054

V mene Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja si vás dovoľujeme informovať, že stavebné práce na oprave cesty III/1054 – Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m.č. Studené pomocou technológie recyklácie za studena na mieste sa začali.

Na stavenisku v dĺžke 2,3 km je celková uzávierka dopravy s vyznačením obchádzkovej trasy cez Miloslavov a Štvrtok na Ostrove.

Stavebné práce budú pozostávať z odfrézovania poškodených stmelených asfaltobetónových vrstiev vozovky, zrecyklovania podkladových nestmelených vrstiev, realizácie nových asfaltobetónových vrstiev, zrezávania nespevnených krajníc, čistenia odvodňovacích priekop, realizácie nových nespevnených krajníc a realizácie nového vodorovného dopravného značenia.

Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec apríla 2023.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam o zatvorení Pošty Partner

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že Pošta Partner je dnes (28.3.2023) zatvorená kvôli prerušeniu dodávky elektrickej energie v m.č. Miloslavov.

Ďakujeme za pochopenie.

Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka ZŠ Miloslavov

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 9. 2. 2023 schválila odporúčania ohľadom prijímania žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 vzhľadom na kapacity školy, očakávaný záujem a počty predškolákov v materskej škole. Prijaté odporúčania sa vzťahujú na prípady, kedy po splnení zákonom ustanovených požiadaviek na prijatie dieťaťa do základnej školy bude počet žiadateľov prevyšovať počet miest. 

1. Rada školy odporúča zriaďovateľovi otvoriť 3 prvácke triedy pre nový školský rok 2023/2024 s maximálnym možným počtom žiakov 75. V zmysle platnej legislatívy môže byť maximálny počet žiakov v jednej triede prvého stupňa ZŠ  – 25. Je  odporúčané mať rezervu aspoň dve voľné miesta v každej prváckej triede.

2. Rada školy odporúča kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 na základe osobitného zreteľa:

• telesne a zdravotne znevýhodnené dieťa (predloženie dokladu ZŤP);

• rodiny v hmotnej núdzi (predloženie dokladu o hmotnej núdzi);

• deti zamestnancov školy a školských zariadení, obce;

• deti, ktoré majú súrodenca v škole, v prípade naplnenia kapacity sa bude postupovať od najnižších ročníkov;

• v prípade naplnenia kapacity sa bude brať na zreteľ trvalý pobyt dieťaťa a dĺžka trvalého pobytu oboch zákonných zástupcov (pri rozdielnych dĺžkach pobytu ich priemer).

3. Rodičom neprijatých detí je  ponúknutá možnosť prijatia do ZŠ Žitavská v Bratislave – Vrakuňa (viď príloha infoleták) alebo ZŠ Kalinkovo.

ZŠ Žitavska

Rodič sa môže rozhodnúť a vybrať si pre plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj inú školu, ako základnú školu v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

4. Odvolacím orgánom v zmysle platnej legislatívy v prípade odvolania voči neprijatiu je Regionálny  úrad školskej správy Bratislava (RÚŠS) Tomášikova 3349/46 v Bratislave prostredníctvom tunajšej základnej školy.

5. Bližšie informácie o zápise do prvého ročníka sú na web stránke školy, prípadne kontaktujte priamo školu mailom, či telefonicky.

Za ZŠ: riaditeľka – PaedDr. Alena Jančeková

Za Radu školy: predseda – Ing. Tatiana Cabalová, PhD.

Za zriaďovateľa: starosta  –  Milan Baďanský

Posledná rozlúčka – Anna Vláčilová

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že nás vo veku 71 rokov navždy opustila bývalá dlhoročná zamestnankyňa Obecného úradu Anna Vláčilová.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v pondelok 27. marca 2023 o 14:00 hod. na cintoríne v Alžbetinom Dvore.

Česť jej pamiatke, úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.

Oznámenie o odstávke vody – ul. Platanová, Fialková

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23. 3. 2023 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod bude odstávka pitnej vody na Platanovej ulici č. 39, 41, 43, 152  až  178 a na celej Fialkovej ulici, z dôvodu prepájania lokalít spoločnosťou LZ-STAV s.r.o.

Oznam o zatvorení oddelenia daní a evidencie obyvateľov

Dovoľujeme si informovať obyvateľov našej obce o zatvorení oddelenia daní a oddelenia evidencie obyvateľov v nasledovných dňoch:

Pondelok, 20.3.2023:

 • oddelenie daní zatvorené;
 • oddelenie evidencie obyvateľov zatvorené;

Streda, 22.3.2023:

 • oddelenie daní zatvorené;
 • oddelenie evidencie obyvateľov zatvorené;

Štvrtok, 23.3.2023:

 • oddelenie daní zatvorené.

Ostatné pracoviská nášho klientskeho centra budú otvorené v štandardnom režime.

Ospravedlňujeme sa za dočasnú nedostupnosť pri poskytovaní vybraných služieb.

Ďakujeme za pochopenie.