Plánované prerušenie distribúcie elektriny_pre_verejnosť_28_03_2023