Plánované prerušenie distribúcie elektriny_pre_verejnost_28_03_2023