Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za praktickú pomoc pre obec pri zabezpečovaní ochrany v čase pandémie vo  forme vecného daru 1 000 ks jednorázových rúšok, ktoré si obec včera prevzala.