Starosta obce Miloslavov Milan Baďanský si dovoľuje aj touto cestou vysloviť úprimné poďakovanie nižšie uvedeným sponzorom, ktorí svojimi finančnými a vecnými darmi pomohli našej obci pri organizovaní podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktoré sa koná v sobotu, 1. júna 2024 od 16:00 hod. v Rekreačno-športovom centre v m.č. Alžbetin Dvor.

Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme.

  • Ing. Martin Čierny
  • OVS inžiniering s.r.o.
  • Viera Jašurová – VERONA
  • MIMA – údržba záhrad
  • Pavel Málach M+M