Srdečne ďakujeme všetkým účastníkom brigády konanej v sobotu 9.3.2019.Zoznam_brigada_09032019