Ďakujeme všetkým občanom za účasť na sčítaní obyvateľov 2021.
Účasť na sčítaní obyvateľov v našej obci bola k dátumu 31.03.2021  97,15 %, počet sčítaných je 3 816 občanov.

Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov