Dnes sme na BSK podpísali dôležitú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 1 580 635,23 EUR za účelom realizácie projektu „Novostavba Elokovaného pracoviska k plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov“ na Orgovánovej ulici.

Tento príspevok obec získala v rámci výzvy IROP Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Bratislavským samosprávnym krajom. Zmluvu na základe poverenia starostu našej obce Milana Baďanského podpísal Ing. Marek Michlík, prednosta Obecného úradu Miloslavov (vľavo) spolu s Mgr. Jurajom Drobom, MBA, MA, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (vpravo).

Ďakujeme všetkým  za pomoc pri príprave kvalitného projektu, ktorý pomôže zvýšiť kapacity školských zariadení pre deti v našej obci.