Vážení obyvatelia,

stavebné práce na križovatke Hlavná ulica  – Lesná ulica v m.č. Alžbetin Dvor pokračujú. V dňoch 4.10.2023 až 9.10.2023 sa budú práce v tomto úseku finalizovať. V prvom kroku prebehne frézovanie existujúcej vrchnej vrstvy vozovky a následne bude zrealizovaná finálna asfaltová vrstva.

Vzhľadom na vyššie uvedené vás žiadame o rešpektovanie umiestneného dočasného dopravného značenia a pokynov osôb vykonávajúcich stavebné práce.

Ďakujeme za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri prejazde spomínaným úsekom.