Obec Miloslavov obdržala cestou Okresného úradu v Senci informáciu, že pre okres Senec je spádová oblasť cudzineckej polície – oddelenie cudzineckej polície v Dunajskej Strede.

Adresa a kontakt: Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda
Mlynská 4629/2A,  929 01  Dunajská Streda (GPS: N 47.47.9898 E 17.6275)
Tel.: +421-96111-3200, 3203, 3204, 3205, 3206, stránkové pracovisko 3207
         +421-96111-3209

Odkaz na emailovú adresu Oddelenia cudzineckej polície PZ Dunajská Streda: Pošli správu