Obec Miloslavov v spolupráci s právnym zástupcom obce pripravila pre potreby obyvateľov obce a odídencov z Ukrajiny návrhy zmlúv o nájme priestorov v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Obec odporúča upraviť právne vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom zmluvami o nájme. Ďalšie povinnosti v procese nahlasovania odídencov z Ukrajiny týmto nie sú dotknuté.

Zmluva o nájme bytu_SK 
Zmluva o nájme bytu_UA
Zmluva o nájme nebytový priestor_SK
Zmluva o nájme nebytový priestor_UA
Zmluva o nájme rodinný dom_SK
Zmluva o nájme rodinný dom_UA