Zverejňujeme  link s dôležitými informáciami, ktoré Vám môžu pomôcť v riešení dole uvedených okruhov otázok ku kríze na Ukrajine.

  • dočasné útočisko
  • zamestnanie
  • hmotná núdza
  • dávky v hmotnej núdzi
  • výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
  • žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi (SK-UA, SK-EN, SK)
  • dotácie na deti
  • maloletí bez sprievodu
  • humanitárna pomoc
  • ubytovanie

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine > ÚPSVaR (gov.sk)