Oznamujeme občanom, že pri príležitosti Dňa vody 2024 bude spoločnosť AquaLab s.r.o., vykonávať bezplatné skríningové vyšetrenie dusičnanov a dusitanov vo vodách z vlastných studní pre obyvateľov našej obce v priestoroch sály obecného úradu dňa 22. 3. 2024 v čase od 8:00 – 10:00 hod.

V prípade záujmu o vyšetrenie je potrebné odobraté vzorky priniesť  vo vlastných 0,5 l plastových fľašiach, vzorky budú hneď analyzované a výsledky písomne oznámené len jednotlivým záujemcom. Vzorky prinesené mimo určeného času nebudú analyzované. Pre zabezpečenie reprezentatívnosti výsledkov je potrebné aby záujemcovia o vyšetrenie vody odobrali vzorky do čistých a analyzovanou vzorkou vypláchnutých plastových (PET) fliaš po aspoň 5 min. odtečení vody z odberného miesta – kohúta. Vzorky po analýze nepožívať, vyliať do kanalizácie a fľaše zlikvidovať obvyklým spôsobom. Maximálny počet analyzovaných vzoriek počas konania akcie je 80.