Dňa 13.6.2024  odišiel z tohto sveta otec, starý otec, priateľ, sused a dlhoročný spolupracovník obce Miloslavov PaedDr. Kamil Badač. Svojím učiteľským povolaním pomáhal formovať generácie detí – najprv vo svojom pôsobisku na Kysuciach a neskôr u nás v Miloslavove. Jeho vzácny vklad do nášho spoločenstva sa nevyčerpal iba v práci učiteľa. Neúnavne pracoval aj na rozvoji kultúry, športu a správe vecí verejných počas posledných 25 rokov života v našej obci. 16 rokov zastával pozíciu poslanca Obecného zastupiteľstva, kde zodpovedal za všetky kultúrne a športové aktivity. Viac ako samotnú organizáciu športových a kultúrnych podujatí na ňom všetci oceňujeme spôsob, akým sa v týchto veciach angažoval.  Jeho nekonfliktné, skromné a láskavé správanie, precízna príprava a nezištné zaujatie pre službu druhým zanechalo v nás výraznú stopu.

Po vyše 40-ročnej prestávke obnovil tradíciu písania Obecnej kroniky, ktorú viedol neopakovateľným spôsobom vyše 20 rokov. Svojím dlhoročným majstrovským  sprievodcovstvom a neúnavnou propagáciou vdýchol dušu našej  krásnej historickej ustanovizni – múzeu Remeselný Dvor.

Za všetky spomenuté aktivity bol pán Badač v roku 2011 ocenený Cenou obce. Opustil nás vo veku 85 rokov.  Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční v pondelok 17.6.2024 o 14:00 hod. na cintoríne v m. č. Alžbetin Dvor.