Oznamujeme občanom, že obec postupne začína uvádzať do prevádzky Systém kontrolovaného vstupu na zberný dvor. V 1. etape bude systém v skúšobnej (pilotnej) prevádzke od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. V tomto termíne budú mať možnosť občania nahlasovať prevádzkové informácie. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete nižšie v priloženom letáku.

SKV_zberny_dvor_letak