Vážení obyvatelia obce Miloslavov,

v súvislosti s prebiehajúcim požiarom v Rovinke s vami zdieľame stanovisko Obecného úradu Rovinka:

„Pri požiari v areáli Ospri boli namerané zvýšené hodnoty škodlivých látok v ovzduší, ktoré sú spôsobené splodinami horenia, PRETO JE NEVYHNUTNÉ , ABY OBČANIA OBMEDZILI POHYB VO VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH. Rovnaké opatrenie bolo odporučené aj pre obce v spádovej oblasti v okruhu približne 30km juhojuhozápad. Zároveň v obci Rovinka bola uzatvorená celá zásahová oblasť a žiadame občanov aby sa v nej nepohybovali.“

Hoci naša obec nie je bezprostredne ohrozená, rovnako odporúčame našim občanom nepredlžovať svoj pohyb vonku, kde by ste mohli byť vystavení rizikám zo spalín. Pri vizuálnom alebo pachovom spozorovaní dymu uzavrite okná a nevetrajte.

V prípade zhoršenia situácie s priamym vplyvom na našu obec vás budeme informovať.

Ďakujeme vám za rešpektovanie vyššie uvedených odporúčaní.