Vážení obyvatelia obce Miloslavov, ako sme vás už viackrát informovali, Obecný úrad obce Miloslavov začal dňa 9. júna 2023 postupný prechod na nový informačný systém DCOM poskytovaný združením DEUS. DCOM je nadrezortný informačný systém vyvinutý pre samosprávu na Slovensku.

Aj napriek veľkému úsiliu dodávateľov, a s tým súvisiacou súčinnosťou zamestnancov nášho obecného úradu, implementácia daného informačného systému stále prebieha. Uvedený systém zatiaľ nie je možné v plnej miere využívať a rovnako je náročné odhadnúť dátum definitívneho prechodu na tento systém.

Kvôli jeho vplyvu na elektronicky odosielané dokumenty tak môže momentálne dochádzať k predĺženiu štandardných lehôt v poskytovaných službách Obecného a Stavebného úradu Miloslavov.

Ospravedlňujeme sa všetkým dotknutým inštitúciám a obyvateľom, ktorých sa dané obmedzenie môže týkať.

Ďakujeme za pochopenie.