Dovoľujeme si vás informovať, že od dnešného dňa (21.10.2022) sa začne s realizáciou stavby „Predĺženie verejných sietí na Južnej ulici“, z ktorej budú vyplývať dočasné obmedzenia pri prejazde danou ulicou. Prosíme chodcov a vodičov o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť počas trvania výstavby.