Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 v dotačnom programe Úradu vlády Slovenskej republiky podala Obec Miloslavov na Úrad vlády  projekt multifunkčného ihriska o rozmere 33 x 18 m s osvetlením a povrchom z umelej trávy  v areáli  športového ihriska v miestnej časti Miloslavov.

Náš projekt bol   úspešný a  schválený s výškou odporučenej dotácie 38 000 EUR. V súčasnej dobe pripravujeme všetky potrebné podklady pre úspešnú realizáciu nového ihriska – o postupe prác budeme verejnosť informovať priebežne.

Ilustračné foto