Radi by sme požiadali všetkých rodičov detí v našej obci, aby počas letných prázdnin vo zvýšenej miere venovali pozornosť tomu, s kým, ako a kde trávia  deti voľný čas.
Vzhľadom na množstvo dní voľna je väčšie riziko, že sa môžu uchýliť aj k aktivitám ohrozujúcim bezpečnosť, zdravie, majetok a mravnosť ich samých, ako aj iných osôb v ich okolí.
Majme vždy na pamäti, že za správanie sa detí sú zodpovední ich rodičia.
Využime  letné prázdniny na prehĺbenie vzťahu s našimi potomkami a pochopenie ich emočného sveta. Doba, v ktorej vyrastajú, je náročná po každej stránke, preto deti potrebujú náš čas, pozornosť a uistenie, že spoločnými silami zvládneme všetky prekážky.
Robme všetko pre to,  aby naša obec bola bezpečným miestom pre život.

Ďakujeme.