Služby referátu životného prostredia a vecných bremien obce, ktorý zastrešuje agendu drobných stavieb, životného prostredia, studní, zmien stavebníka, vjazdov, malých zdrojov znečistenia ovzdušia a vecných bremien, budú v dňoch 8. – 12. júla 2024 nedostupné z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za pochopenie.