Prenajímanie trhových miest s ambulantným predajom pokrmov a nápojov (vianočné trhy)

ECP-GTSU-24164-2020-ziadost