Oznamujeme občanom, že dnes 27. 7. 2022 prebieha rekultivácia terénu na Lesnej ulici po Agátovu ulicu parc. č. 436/1 popri komunikácií z dôvodu prípravných prác pre vytýčenie sieti a vytýčenie stavebných objektov spojených s rozšírením komunikácie a vybudovaním chodníkov. Pri prejazde daným úsekom prosím venujte zvýšenú pozornosť.