Obec Miloslavov v týchto dňoch zrealizovala výmenu piesku a revitalizáciu pieskoviska pre deti v Rekreačno-športovom centre v Miloslavove.