Obec Miloslavov obdržala informáciu od zástupcu a dodávateľa projektu organizácie dopravy za prvotného Zhotoviteľa o pripravovaných dopravných obmedzeniach pri realizácií projektu: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SC BSK – časť 3. Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy okres Senec, ktoré budú prebiehať v nadchádzajúcom období.

V rámci realizácie prác bude doprava obmedzené len čiastočne, bude zabezpečená priepustnosť dopravného prúdu v polovičnom profile komunikácie a doprava bude riadená svetelnou signalizáciou a zodpovednými pracovníkmi zhotoviteľa v prípade potreby.

Samotné práce a dopravné obmedzenia budú prebiehať v termíne: od 17.10.2022 – do 15.11.2022 (prípadný časový harmonogram prác bude prispôsobený poveternostným podmienkam).

Celý projekt je pod gesciou BSK a k dopravnému projektu sa vyjadrili všetky kompetentné orgány.