Vážení spoluobčania,

radi by sme Vás informovali, že k 26.03.2021 je v našej obci sčítaných 84,38 %   obyvateľov s trvalým pobytom v obci, čo je veľmi pekný výsledok.

Termín na elektronické samosčítanie však skončí  31.3.2021,  preto  Vás chceme požiadať o využitie tejto  jedinečnej možnosti – sčítať sa priamo z vašich domácností. Stačí klik na https://www.scitanie.sk/ ,  odklikať odpovede na niekoľko otázok a sčítanie je hotové.

Nezabudnite sčítať aj svoje deti do 18 rokov a prosíme, aby ste  pri sčítaní  pomohli tiež svojim rodičom, ktorí si na to možno sami netrúfnu.

Rozhodujúci dátum údajov pre sčítanie je polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021.

! Dôležité ! Aby bol každý správne sčítaný, je potrebné zadať na začiatku formulára každé rodné číslo samostatne. 

Po 31.3.2021 sa sčítanie bude realizovať už len na  kontaktnom mieste v budove obecného úradu, prípadne je možné obecný úrad požiadať o návštevu mobilného sčítacieho asistenta.

Uvedomme si všetci, prosím, že účasť na sčítaní je nielen našim právom, ale aj zákonnou povinnosťou. Údaje zo sčítania sú dôležité nielen pre štát, ale aj pre regionálny rozvoj a teda aj rozvoj našej obce, pretože bude mať priamy dopad na výšku podielových daní, či koeficientov v oblasti odpadov.

SČÍTAJME SA VŠETCI

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov

https://data.statistics.sk/sodb2021/Banner%20SODB%20pre%20web%20obce.png