Napriek zložitej situácií, ktorá komplikuje náš život sme úspešne otvorili nový školský rok 2020/2021  v priestoroch základnej školy i Komunitného centra. Čaká nás rekonštrukcia podkrovia základnej školy, ktorá vylepší priestorové potreby školy a snažíme sa čo najskôr vyriešiť dostavbu nového pavilónu.

Prajem všetkým žiakom a učiteľom úspešný nový školský rok, verím, že spoluprácou školy, rodičov a vedenia obce vytvoríme tie najlepšie podmienky pre naše deti.

Milan Baďanský, starosta obce